Loading...
גישור משפחה 2017-05-11T11:34:39+00:00

גישור משפחה

 מהו סכסוך משפחתי? סכסוכים משפחתיים הינם בין החוויות הסבוכות והכואבות ביותר עבור רבים.

המשפחה היא הגרעין החברתי הראשוני והבסיסי, ולכן כל סכסוך במערכת יחסים עמוקה ומורכבת זו
הינו בסיס לכאב, כעס ותסכול.

סכסוכים משפחתיים נסובים על נושאים נפוצים ובעלי רגישות כגון עסקים משפחתיים משותפים, ענייני גירושין, ירושות, הסכמי ממון,
מערכות יחסים סבוכות ועוד. אחד מהשלבים הקשים בסכסוך משפחתי הינו ההתנהלות בין כותלי בית המשפט.
לרוב סכסוכים המתנהלים בין כותלי בית המשפט מתעצמים ולכן רצוי שניהול הסכסוך יהיה מחוץ לכתליו.

סכסוכים משפחתיים ניתנים לפתרון אמיתי, עמוק וארוך טווח.

צור קשר

פרטי התקשרות

סאן זרח
גישור משפחה וגירושין
ברקוביץ’ 4, מגדל המוזיאון תל אביב
נייד: 052-6333576
נייח: 077-6935439
פקס: 03-6935321
אי-מייל: info@sungishur.co.il