Loading...
מאמרים 2017-05-03T07:40:31+00:00

הגישבור כפתרון משלים לחוק הסדר
התדיינויות ויישוב סכסוכים

מאת: סאן זרח
_____________________________________

 להתנהלות הדיונים במערכת המשפט יש
השפעה שלילית על סכסוכים. מרגע הגשת
התובענה בבית המשפט, מערכת היחסים בין
הצדדים לסכסוך נהרסת באופן מוחלט
והמרחק בין הצדדים מתעצם.
קרא עוד כאן

טקטיקות לניהול משא ומתן

מאת: סאן זרח
_____________________________________

זוגות רבים העומדים בפני גירושין בוחרים
לפתור את המחלוקות ביניהם באמצעות
גישור. אם גם אתם ניצבים בפני
ההליך, מדריך זה יסייע לכם ללמוד
כיצד להשתמש בטקטיקות…
קרא עוד כאן

מטח בלתי פוסק של חדשות

מאת: סאן זרח
_____________________________________

שנת 2017- כולנו גיבורי על
הפסקנו לדבר, אנחנו בודדים מתמיד
מבשרים לנו על סוף העידן האנושי
ותחילתו של העידן הרובוטי.
החיים המקוונים מהירים, יעילים,
כלכליים, נראה כי אנחנו מכורים…
קרא עוד כאן

מי יציל את הבית שלי?

מאת: סאן זרח
_____________________________________

סכסוכים בסביבתנו משפיעים ישירות על
תחושת האושר בחיינו. מחקר שנעשה
בנושא אושר באוניברסיטת קולומביה מצא
כי אנשים חווים אושר כשאין בסביבתם
הקרובה סכסוכים. מסתבר שהסכסוכים
שהכי משפיעים ומעסיקים את מחש…
קרא עוד כאן

עתיד חדש לגירושין בישראל

מאת: סאן זרח
_____________________________________

הניחו החרבות, הסירו המגנים, מהיום
נחסך מכם שדה הקרב בתהליך הגירושין,
בין אם התכוונתם לכך ובין אם לאו.
המהפכה כבר כאן!
החוק החדש להסדר התדיינויות…
קרא עוד כאן

כשאת אומרת “לייק” למה את מתכוונת?

מאת: סאן זרח
_____________________________________

המרחב הווירטואלי מספק דרכים רבות
לביטוי ויצירת קשר וככזה הוא יוצר
אשליה של חברות. אך דווקא האלמנטים
החסרים בו כמו קשר עין, קול ומגע אנושי
גורמים לרבים לחוש בודדים גם בתוך מערכת…
קרא עוד כאן