Loading...
גישור גירושין 2017-05-11T11:34:33+00:00

גישור גירושין

גישור גירושין

הגישור הינו שיטה מקצועית ליישוב סכסוכים המבטיחה לכל אחד מהצדדים בסכסוך לקבל את הזכויות להן הוא זקוק.
הליך הגישור מאפשר לממש זכויות אלו בזמן קצר ובעלות נמוכה בהשוואה להליך המתנהל בין כתלי בית-המשפט.

הבחירה בגירושין היא החלטה משמעותית המשפיעה רבות על החיים; זו החלטה שמתגבשת לרוב מתוך השאיפה ליצור איזון מחדש.
ברב המקרים תהליך זה מלווה ברגשות מעורבים.
אין הליך גירושין קל, יש הליך גירושין יעיל, כאשר בסופו מתאפשרת בין הצדדים חשיבה משותפת על חיים נפרדים, הקשבה ושיתוף פעולה.
הצלחת ההליך נמדדת בסוף הליך הגירושין כאשר הצדדים יוצאים לדרך חדשה ונפרדת, בה הם מנהלים יחסים טובים ומאוזנים.

באמצעות הליך הגישור תוכלו לבסס קרקע להידברות ולקבל כלים שבאמצעותם תוכלו לקיים המשך התנהלות יעילה ביניכם.

צור קשר

פרטי התקשרות

סאן זרח
גישור משפחה וגירושין
ברקוביץ’ 4, מגדל המוזיאון תל אביב
נייד: 052-6333576
נייח: 077-6935439
פקס: 03-6935321
אי-מייל: info@sungishur.co.il