Loading...
בית 2017-05-11T17:00:47+00:00

סאן זרח – גישור משפחה וגירושין

?עומדים לפני גירושין? המשפחה בסכסוך משפחתי/עסקי
!הגעתם למקום הנכון

.משרד סאן זרח הוקם בשנת 2012 ועוסק בגישור משפחה וגירושין

.צדדים הפונים לגישור מעוניינים לפתור את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט

לא בכדי בית-המשפט למשפחה מופרד משאר בתי-המשפט, מטרתו להפריד בין סכסוכים בתחום
.המשפחה לבין סכסוכים בתחומים אחרים

בעולם המודרני גם בית-המשפט לענייני משפחה אינו מתאים לפתרון סכסוכים משפחתיים; כעובדה לכך במדינת ישראל אין חוק הקובע את גובהם של דמי מזונות, או חוק המגדיר באופן חד-משמעי את משמורת הילדים. כמו-כן, העוסקים בתחום מסתמכים על פסקי-דין הניתנים בנושאים אלו משתנים מעיר לעיר וממשפחה למשפחה. יתרה מכך, גם המחוקק בישראל שואף לייצר התנהלות חדשה. בבתי-המשפט לענייני משפחה ובשל כך חוקק את החוק להסדר התדיינויות. במשפחה, שמטרתו ליצור דיאלוג בין צדדים וליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של שלום.

.משרדה של סאן עוסק אך ורק בגישור מתוך אמונה מלאה כי זוהי הדרך המיטבית ליישב סכסוכי משפחה וגירושין

לכל איש מקצוע שיטת עבודה המייחדת אותו, איש מקצוע טוב צריך להכיר היטב את כלי העבודה
.שלו, ככל שכלי העבודה יהיו פשוטים יותר כך הוא יהיה מיוחד יותר

.(המשרד נמצא במגדל המוזיאון, ברקוביץ’ 4, תל-אביב (מול בית המשפט

צור קשר

פרטי התקשרות

סאן זרח
גישור משפחה וגירושין
ברקוביץ’ 4, מגדל המוזיאון תל אביב
נייד: 052-6333576
נייח: 077-6935439
פקס: 03-6935321
אי-מייל: info@sungishur.co.il